Ambalazhe të Plastikes

Detajet e Produktit

Yomser ambalazhe të plastikës me dimensione dhe vëllime të ndryshme

 • Llojet:
  250gr
  375gr
  500gr
  750gr
  1000gr
  1250gr
  1500gr
  1750gr
  2000gr