Bingo detergjent i lëngët për rroba

Detajet e Produktit

Bingo detergjent i lenget per pastrimin e rrobave .

Bingo 1.5L white & colors

Bingo 1.5L All colors

Bingo 1.5L Black colors