Bingo detergjent i lëngët për rroba

Detajet e Produktit

Bingo detergjent i lenget per pastrimin e rrobave .

Bingo 1L white & colors

Bingo 1L All colors

Bingo 1L Black colors