Bingo detergjent për dysheme

Detajet e Produktit

Detergjent për pastrimin e dyshemes me 6 aroma te ndryshme .

Lavander

Masal

Lovely

Sweet Dreams

Pink Dreams

Starrry Night