Bingo Kripë për makinë të eneve

Detajet e Produktit

Bingo krip për enë-larëse 1.5 KG

  • Llojet:
    Krip
    Shkëlqyes për enë
    Detergjent për enë
    Tabletë për enë-larëse