Tel për enë 10/1

Detajet e Produktit

Tel per ene  101/1