Kategori e Produktit: Gota Pjata dhe Ambalazhe te Plastikes

Ambalazhe të Plastikes

Yomser ambalazhe të plastikës me dimensione dhe vëllime të ndryshme

Gota të Plastikes

Yomser gota të plastikes kualitative.