Kategori e Produktit: Gota Pjata dhe Ambalazhe te Plastikes

Ambalazhe të Plastikes

Yomser ambalazhe të plastikës me dimensione dhe vëllime të ndryshme

Pjata të plastikes

Yomser pjata të plastikes me dimensione të ndryshme

Gota të Plastikes

Yomser gota të plastikes kualitative.