Kategori e Produktit: Detergjent i Lengshem

Bingo Detergjent për enë

Bingo detergjent per larjen e enëve me dorë

Bingo Zbutës

Bingo Zbutës koncentrat per rroba

Bingo Tepih

Bingo detergjent për pastimin e tepihëve

Bingo Xham

Bingo detergjent për pastrimin dhe shkëlqimin e xhamave

Test bleach

Test bleach - Zbardhues për rroba

Bingo Fresh

Detergjent për pastrimin e dyshemes me aroma të ndryshme

Bingo Soft

Zbutës për rroba me aroma të ndryshme.

Bingo i lengshem

Bingo detergjent i lengshem per pastrimin e eneve me arme limoni