Kategori e Produktit: Detergjent i Lengshem

Bingo detergjent i lëngët për rroba

Bingo detergjent i lenget per pastrimin e rrobave . Bingo 1.5L white & colors Bingo 1.5L All colors Bing...

Bingo Cream 750 ML

Bingo Vim i lëngët 750ml per pastrimin e enëve

Bingo detergjent per laminat

Bingo deteergjent për laminat , parket ose dysheme te ndryshme nga druri . Gjithashtu dhe detergjent anti-alergjik . ...

Bingo Detergjent për enë 500 ML

Bingo detergjent per larjen e enëve me dorë 500 ml. Me arome limoni dhe molle .  

Bingo koncetrat zbutës

Bingo Zbutës koncentrat per rroba

Bingo Tepih

Bingo detergjent për pastimin e tepihëve

Bingo shkelqyes për xhama

Bingo detergjent për pastrimin dhe shkëlqimin e xhamave. Crystal Effect

Test zbardhues

Test bleach - Zbardhues për rroba

Bingo detergjent për dysheme

Detergjent për pastrimin e dyshemes me 6 aroma te ndryshme . Lavander Masal Lovely Sweet Dreams Pink D...

Bingo Soft

Zbutës për rroba me aroma të ndryshme.