Kategori e Produktit: Detergjent

Bingo nit shkëlqyes 500ml

Bingo nit shkëlqyes 500ml

Bingo detergjent per rroba 3 KG

Detergjent Bingo për pastrimin e rrobave Per 4 lloje te ndryshme te rrobave Ultra zbardhje Per te gjitha ngj...

Bingo detergjent i lëngët për rroba

Bingo detergjent i lenget per pastrimin e rrobave . Bingo 1L white & colors Bingo 1L All colors Bingo 1L...

Bingo Cream 750 ML

Bingo Vim i lëngët 750ml per pastrimin e enëve

Bingo detergjent per laminat

Bingo deteergjent për laminat , parket ose dysheme te ndryshme nga druri . Gjithashtu dhe detergjent anti-alergjik . ...

Bingo Detergjent për enë 500 ML

Bingo detergjent per larjen e enëve me dorë 500 ml. Me arome limoni dhe molle .  

Bingo shkelqyes për xhama

Bingo detergjent për pastrimin dhe shkëlqimin e xhamave. Crystal Effect

Bingo Kripë për makinë të eneve

Bingo krip për enë-larëse 1.5 KG

Test zbardhues

Test bleach - Zbardhues për rroba

Test Gel

Test Gel detergjent per pastrim